Tìm kiếm thông tin
Lịch tiếp dân - TXCT
Thực hiện theo thông báo số 07/TB-HĐND ngày 22/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 05 HĐND tỉnh khoá VII, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, UBMTTQVN thị xã Hương Trà và các thành viên trong Tổ. Tổ đại biểu số 03 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo lịch TXCT của đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Hương Trà như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.243.673
Truy câp hiện tại 2.635