Tìm kiếm thông tin
Lịch tiếp công dân định kỳ của TT HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2016
Ngày cập nhật 08/01/2016

 

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1.      

Thứ tư 13/01/2016

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

2.      

Thứ tư 27/01/2016

Đ/c Đỗ Ngọc An- UV TT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

3.      

Thứ tư 24/02/2016

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

4.      

Thứ tư 09/3/2016

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền

5.      

Thứ tư 23/3/2016

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

6.      

Thứ tư 13/4/2016

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

7.      

Thứ tư 27/4/2016

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

8.      

Thứ tư 11/5/2016

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương An

9.      

Thứ tư 25/5/2016

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

10.             

 Thứ tư 08/6/2016

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

11.             

Thứ tư 22/6/2016

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.189