Tìm kiếm thông tin
lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2017 của lãnh đạo UBND thị xã
Ngày cập nhật 26/12/2016

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

04/01/2017

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương-PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

2

08/02/2017

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

3

22/02/2017

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

4

08/3/2017

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

5

22/3/2017

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

6

05/4/2017

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương An

7

19/4/2017

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

8

03/5/2017

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

9

17/5/2017

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

10

07/6/2017

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

11

21/6/2017

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.795