Tìm kiếm thông tin
lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2017 của TT HĐND thị xã
Ngày cập nhật 26/12/2016

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1.      

11/01/2017

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

2.      

18/01/2017

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

3.      

15/02/2017

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền

4.      

15/3/2017

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

5.      

29/3/2017

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

6.      

12/4/2017

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

7.      

26/4/2017

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

8.      

10/5/2017

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

9.      

24/5/2017

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

10.             

 14/6/2017

Đ/c Châu Viết Thành-  PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

11.             

28/6/2017

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.852