Tìm kiếm thông tin
Lịch Tiếp công dân của UBND thị xã 6 tháng cuối năm 2017
Ngày cập nhật 27/06/2017

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

05/7/2017

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

2

19/7/2017

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

3

09/8/2017

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

4

23/8/2017

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

5

06/9/2017

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

6

20/9/2017

Đ/c Lê Hồng Thắng - PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

7

04/10/2017

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

8

18/10/2017

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

9

08/11/2017

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Bình Thành

10

22/11/2017

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

11

06/12/2017

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

12

20/12/2017

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND thị xã

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.005