Tìm kiếm thông tin
Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND thị xã
Ngày cập nhật 02/11/2017

Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 05 HĐND thị xã khoá VI, Thường trực HĐND thị xã thông báo số 95/TB-HĐND ngày 25/10/2017 về lịch Tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND như sau:

TT

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

08 giờ  ngày 14/11/2017

Phường Hương Hồ

Phối hợp Tổ HĐND tỉnh

2

14 giờ  ngày 14/11/2017

Xã Bình Thành

Phối hợp Tổ HĐND tỉnh

3

08 giờ ngày 15/11/2017

Xã Hương Phong

Phối hợp Tổ HĐND tỉnh

4

14 giờ ngày 15/11/2017

Phường Tứ Hạ

Phối hợp Tổ HĐND tỉnh

5

08 giờ  ngày 21/11/2017

Xã Hương Toàn

 

6

14 giờ  ngày 21/11/2017

Xã Hồng Tiến

 

7

08 giờ  ngày 22/11/2017

Phường Hương Xuân

 

8

14 giờ  ngày 22/11/2017

Xã Hương Bình

 

9

14 giờ  ngày 23/11/2017

Xã Bình Điền

 

10

08 giờ  ngày 24/11/2017

Phường Hương Vân

 

11

14 giờ  ngày 24/11/2017

Xã Hương Thọ

 

12

14giờ  ngày 27/11/2017

Phường Hương An

 

13

08 giờ  ngày 28/11/2017

Phường Hương Văn

 

14

14 giờ ngày 28/11/2017

Xã Hương Vinh

 

15

08 giờ  ngày 29/11/2017

Phường Hương Chữ

 

16

14 giờ  ngày 29/11/2017

Xã Hải Dương

 

Để tạo điều kiện cho đại biểu HĐND thị xã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, Thường trực HĐND thị xã đề nghị Thường trực HĐND các xã-phường phối hợp với UBND, UBMTTQVN cùng cấp bố trí địa điểm tiếp xúc cử tri về tận thôn, Tổ dân phố hoặc cụm dân cư và thông báo rộng rãi cho cử tri trên địa bàn cùng tham gia.

Phan Thị Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.256.126
Truy câp hiện tại 4.671