Tìm kiếm thông tin
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND thị xã 06 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 02/07/2019

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

03/7/2019

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

2

17/7/2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

3

07/8/2019

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

4

21/8/2019

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

5

04/9/2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

6

18/9/2019

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

 Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

7

02/10/2019

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

8

16/10/2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

 Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

9

06/11/2019

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

10

20/11/2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương-PCT UBND TX

 Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

11

04/12/2019

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

12

18/12/2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

 Ủy ban nhân dân phường Hương An

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 142