Tìm kiếm thông tin
Hương Xuân: Kết quả chấm bài dự thi “ “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Ngày cập nhật 10/06/2015

Thực hiện Kế hoạch số 1961/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của UBND thị xã Hương Trà về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thị xã Hương Trà, ngày 26/01/2015 UBND phường Hương Xuân đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn phường.

Sau thời gian triển khai đến nay cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã kết thúc, nhìn chung các bài dự thi đã thể hiện đầy đủ trả lời 9 câu hỏi dự thi đảm bảo đúng theo quy định của Ban tổ chức đề ra. Kết quả có 531 bài dự thi gửi về cho Ban tổ chức cuộc thi, sau 02 vòng chấm thi Ban tổ chức đã lựa chọn 30 bài có số điểm cao, nội dung rõ ràng, đúng thực tế, đúng thể thức trình bày cơ bản, đúng yêu cầu, trong đó đã chọn ra 6 bài có số điểm cao để trao giải thưởng theo thể lệ của Ban tổ chức cuộc thi cấp phường (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 01 giải tập thể), dự kiến thời gian tổng kết và trao giải thưởng sẽ được tổ chức trong tháng 6/2015.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai sâu rộng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và nhân dân trên địa bàn phường về các nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, từ đó có ý thức trong việc bảo vệ và thi hành Hiến Pháp.

Văn Tám - Phường Hương Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.902
Truy câp hiện tại 138