Tìm kiếm thông tin
Đảng bộ phường Hương Văn tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 06/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 18/7/2019 của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  kế hoạch số 101 - KH/TU, ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về kế hoạch Đại hội cấp cơ sở, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vào ngày 26&27/02/2020 Đảng bộ phường Hương Văn long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Bí thư thị ủy cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy; Đồng chí Lê Hồng Thắng -Phó Bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Đồng chí Hà Văn Tuấn - Phó Bí thư thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo các Ban Đảng, UBKT, Văn phòng thị ủy, chuyên viên, Tổ công tác theo dõi địa bàn.

 

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn thử thách đang xen, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thị ủy, UBND thị xã, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành cấp trên. Toàn Đảng bộ phường đã đoàn kết thống nhất ý chí, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thách thức, và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng “Dịch vụ - CN - Nông nghiệp”, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 17,8%. Giá trị sản xuất đạt 750 tỷ đồng, đầu tư toàn xã hội đạt gần 450 tỷ đồng. Tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2015-2019 đạt 15,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, quản lý, điều hành của Chính quyền có nhiều tiến bộ, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể được đổi mới.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)  gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã mang lại những kết quả thiết thực, truyền thống đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ và nhân dân được giữ vững, uy tín của đảng bộ ngày càng được nâng lên.

Tuy vậy, việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 còn 4/18 chỉ tiêu chưa hoàn thàn, một số lĩnh vực còn những hạn chế, khuyết điểm đó là:

 Tăng trưởng kinh tế tuy đạt khá nhưng chưa bền vững; chưa phát huy được tiểm năng và thế mạnh của địa phương.

Chuyển đổi, cơ cấu cây trồng chưa mạnh, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ  còn lúng túng.

 Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có mặt còn hạn chế.

Tình hình ô nhiểm môi trường do hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng nhiều.

Thu ngân sách còn khó khăn, chưa có giải pháp bồi dưỡng nguồn thu thường xuyên. Nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị còn khó khăn.

Công tác dân số chuyển biến chưa mạnh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đang ở mức cao.

Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao, tình hình tụ tập đông người, khiếu nại, khiếu kiện vẫn còn xảy ra.

Công tác dân vận chưa có nhiều đổi mới, Công tác giám sát, phản biện xã hội còn lúng túng.

Công tác phát triển đảng viên mới còn khó khăn. Việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các tổ chức Đảng còn chậm. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng chưa đi vào chiều sâu, vẫn còn đảng viên vi phạm kỷ luật, xin ra khỏi tổ chức.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã biểu quyết Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 16 đồng chí, tại Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH. Ngay chiều 27/02, BCH Khoá X đã tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu ra BTV, BT, PBT Đảng ủy. Đ/c Phạm Văn Hy tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Xuân Chinh tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ, UVTV gồm đ/c Lê Đình Chương và đồng chí Nguyễn Cưng. Cũng tại phiên họp lần này, BCH cũng đã bầu UBKT Đảng uỷ gồm 04 thành viên.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Ban TV Thị ủy Hương Trà, sự chuẩn bị và đầu tư công sức, tài lực của BCH Đảng bộ khóa IX, sự nhiệt tình cộng tác phục vụ của đội ngũ cán bộ các ban, ngành, đoàn thể phường Hương Văn, Đại hội Đảng bộ phường Hương Văn lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Lê Thị Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.720
Truy câp hiện tại 1.169