Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 19/03/2020

Sáng ngày 14/3/2020, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT trực thuộc Đảng bộ thị xã Hương Trà đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị thứ 25/39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiến hành Đại hội. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT đã tập trunglãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, trong đó có 05/06 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Chi bộ đã xác định là đơn vị kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng huy động vốn, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng tín dụng và phát triển sản phẩm dịch vụ để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Trong nhiệm kỳ, đã huy động nguồn vốn đạt 830 tỷ đồng, tăng 356 tỷ đồng so đầu nhiệm kỳ, bình quân hằng năm trên 26%; tổng dư nợ đạt 840 tỷ đồng, tăng 433 tỷ đồng so đầu nhiệm kỳ, tăng trưởng bình quân hằng năm trên 21%; doanh thu về sản phẩm dịch vụ tăng trưởng bình quân hằng năm 35%; từ đó đã góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể thường xuyên được quan tâm, đã triển khai thực hiện khá hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng;đã xây dựng Chi bộ vững mạnh cả về chất và lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNTđã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với 10 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tăng trưởng bình quân hằng năm: nguồn vốn huy động từ 10-12%, dư nợ đầu tư tín dụng từ 8-10%, doanh thu sản phẩm dịch vụ 15%. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đồng chí Lê Trọng Kiều - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 20/20 (đạt 100%). Đại hội đã bầu đồng chí Lê Trọng Kiều -Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT làm đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.517