Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Xuân xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày cập nhật 19/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Thị ủy Hương Trà về tuyên truyền Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 47-KH/ĐU, ngày 23/9/2019 của Đảng ủy phường Hương Xuân về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020- 2022 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hương Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

 

Ngày 04/3/2020, Đảng ủy phường ban hành kế hoạch số 50-KH/ĐU về việc Tuyên truyền, trang trí trang hoàng và chỉnh trang đô thị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hương Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: trên hệ thống đài truyền thanh phường, thị xã; trên Trang thông tin điện tử phường, thị xã; tuyên truyền miệng, tọa đàm; tuyên truyền cổ động trực quan và phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về nội dung sẽ tổ chức tuyên truyền Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân (1930 - 2015); về những thành tựu nổi bậc về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả đạt được của các phong trào thi yêu nước trong thời gian qua và một số thông tin lãnh đạo về triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phiên khai mạc và bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống Đài truyền thanh của phường. Sau Đại hội sẽ triển khai công tác tuyên truyền triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về công tác cổ động trực quan, tại khu trung tâm nơi diễn ra Đại hội sẽ triển khai công tác trang hoàn, trang trí trong hội trường theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tại các trục đường trung tâm phường như Lý Nhân Tông; Trà Kệ; Lê Đức Thọ; Lê Thuyết, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, tại các đơn vị Tổ dân phố sẽ trang trí cờ thả, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn và băng rôn khẩu hiệu. Đối với hộ gia đình cán bộ, đảng viên treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc; hộ gia đình nhân dân treo cờ Tổ quốc. Thời gian thực hiện treo cờ, khẩu hiệu: Trước khi Đại hội diễn ra 03 ngày đến sau khi Đại hội kết thúc 02 ngày.

Về công tác chỉnh trang đô thị, các cơ quan, đơn vị, Tổ dân phố và hộ gia đình tiến hành chỉnh trang trong và ngoài khuôn viên trụ sở, chỉnh trang đô thị bố trí hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí phù hợp. Thường xuyên thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan, công sở “Xanh - Sạch -Thân thiện - Văn minh”, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Chú ý tăng cường trồng, chăm sóc cây xanh, hoa các loại…,tích cực trong việc tham gia phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Để triển khai các nội dung của kế hoạch, Đảng ủy phường đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực cụ thể, tạo ra không khí phấn khởi, niềm tin của cán bộ đảng viên góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Dảng bộ phường Hương Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

Trần Viết Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.340