Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp
Ngày cập nhật 07/05/2020

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Công văn số 1531/UBND-VH về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, theo Công văn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện:

 

1. Các hoạt động tuyên truyền bảo đảm các nội dung, chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức. Hình thức thể hiện cân nhắc hạn chế các loại hình huy động đông người như hội thi, hội diễn, chương trình nghệ thuật.

2. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các xã, phường ra quân tổng dọn vệ sinh trong khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác cổ động trực quan tại trụ sở.

UBND các xã, phường tiến hành soát xét, làm mới các cụm pano trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan; đặc biệt quan tâm đến hệ thống cờ của các hộ gia đình. Đối với các địa phương, đơn vị trên tuyến quốc lộ 1A có hình thức cổ động trực quan bề nổi.

UBND phường Tứ Hạ thường xuyên tổng dọn vệ sinh, có biện pháp làm sạch thảm cỏ, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, tạo mỹ quan đô thị tại bùng binh ngã ba đường tránh.

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như các ngày lễ lớn của quê hương đất nước: kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

4. Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Tăng cường việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trong đời sống nhân dân và trên các mạng xã hội.

5. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin và Văn phòng HĐND và UBND thị xã đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Công văn này.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.548