Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng bộ xã Hương Phong tiến hành Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 17/05/2020

Vào ngày 12/5/2020, Đảng bộ xã Hương phong long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hương Phong đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “Dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp. Trong đó giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 214,5 tỷ đồng, tăng 121,5 tỷ đồng so với năm 2015; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có bướt phát triển vượt bật, tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt trên 12,4%, trong đó tiểu thủ công nghiệp đạt 19,4%, xây dựng đạt 1.3%; tổng giá trị sản xuất nghành nông nghiệp trong năm 2020 ướt đạt 130 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 – 2020 đạt 33,4 tỷ đồng, tăng 7,9% so với nhiệm kỳ trước, trong đó thu thường xuyên đạt 8.26 tỷ đồng, thu cấp quyền sử dụng đất đạt 9,9 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất bình quân trên đạt 85,8 triệu đồng/ 1 ha canh tác; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ qua đạt 256 tỷ đồng, đến nay địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế chuyển biến tích cực, trong năm 2019 có 100% cơ quan, đơn vị, thôn đạt chuẩn văn hóa và trên 92 % gia đình đạt gia đình văn hóa. Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, hằng năm, có trên 92,5% chi bộ và 94,2 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 42 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 164 đảng viên với 14 chi bộ trực thuộc trên toàn địa bàn xã.  Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề còn còn tồn tại, hạn chế trong quá trình điều hành hoạt động để có hướng khắc phục; đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực công tác vào Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong thời gian đến.

 

Viết Công - xã Hương Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.348