Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Hương Phong: Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày cập nhật 17/06/2015

Trong 2 ngày 07&08/6/2015,  Đảng bộ xã Hương Phong long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ xã Hương Phong hiện có 139 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thị ủy, Đảng bộ và nhân dân xã Hương Phong đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đoàn kết thống nhất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Nông nghiệp - Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng”, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm đạt 7,9%/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm: 202,12 tỷ đồng, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ gắn với xây dựng Nông thôn mới, công tác xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới được chú trọng, năm 2015 đạt 15/19 tiêu chí; Sản lượng lương thực bình quân hàng năm: 5.852 tấn, tăng 452 tấn so với Nghị quyết; Tổng thu ngân sách 5 năm: 25,55 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người 28,47 triệu đồng/người/năm, tăng 1,72 lần so với năm 2010. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, cơ quan, gia đình văn hóa đạt được những kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều tiến bộ; đã tập trung kiện toàn, củng cố bộ máy theo hướng đạt chuẩn, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng cán bộ, công chức đã từng bước được nâng lên; hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Duy Tuyến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ xã Hương Phong đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh hiện có, chưa tạo đột phá; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, chưa phát huy tối đa lợi thế vùng; Tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tăng chậm, phát triển còn nhỏ lẽ, tự phát, chưa có quy hoạch chi tiết; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường công tác quản lý các quy hoạch, làm tốt công tác quản lý đất đai, thực hiện nghiêm quy chế quản lý xây dựng; phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt trong hệ thống chính trị, phải sâu sát với dân, gần dân hơn; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã biểu quyết Đề án nhân sự BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 có 15 đồng chí, tại Đại hội đã bầu 14 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà, sự chuẩn bị và đầu tư công sức, tài lực của BCH Đảng bộ khóa XII, sự nhiệt tình cộng tác phục vụ của đội ngũ cán bộ các ban, ngành, đoàn thể xã Hương Phong, Đại hội Đảng bộ xã Hương Phong lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Bích Liên - Hương Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 4.139