Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thị ủy Hương Trà
Ngày cập nhật 18/06/2015
Đồng chí Nguyễn Xuân Ty - PBT Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo ĐH

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thị ủy, vào lúc 7 giờ 30 ngày 17/6/2015, Đảng bộ Cơ quan Thị ủy tiến hành phiên khai mạc chính thức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đảng bộ Cơ quan Thị ủy trực thuộc Đảng bộ thị xã Hương Trà có tổng số đảng viên chính thức 33 đồng chí, trong đó có 06 đảng viên là ủy viên Thường vụ Thị ủy và là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ thị xã Hương Trà. Dưới sự lãnh, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Thị ủy, Đảng bộ Cơ quan Thị ủy với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của một Đảng bộ có tính đặc thù trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên các Ban đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã trực tiếp tham mưu cho Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo thực hiện phát triển trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung trên địa bàn thị xã, đặc biệt là trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Có thể khẳng định rằng, trong 5 năm qua, với chức năng tham mưu, giúp việc của mình, mỗi một cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đều hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Cơ quan Thị ủy đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy lãnh đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, giáo dục bồi dưỡng chính trị và công tác văn phòng cấp ủy, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Công tác tham mưu trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng đạt được những kết quả tích cực; công tác tổ chức, cán bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác kiểm tra, giám sát chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả; có nhiều chuyển biến trong việc tham mưu công tác dân vận trong tình hình mới; chất lượng hoạt động của văn phòng cấp ủy được nâng lên cả về tổng hợp, tham mưu và phục vụ sự lãnh đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy.

Đảng bộ đã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Hầu hết đảng viên đều nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, từng bước đổi mới chất lượng sinh hoạt Đảng của Đảng ủy và từng chi bộ; phân công cán bộ, đảng viên thường xuyên về dự sinh hoạt của các chi bộ cụm dân cư trên địa bàn thị xã. Đã lãnh đạo xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, xanh, sạch, đẹp và hoạt động của các đoàn thể được nâng lên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra; 5 năm liền Đảng bộ liên tục được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thị ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Ty - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, thay mặt Ban Thường vụ Thị uỷ ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Thị ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những kết quả đó đóng góp quan trọng vào thành quả chung của thị xã, nhất là trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thị xã. Đồng chí Nguyễn Xuân Ty cũng đã chỉ ra một số hạn chế của Đảng bộ trong công tác tham mưu với Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy đó là: trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng có mặt còn chưa theo kịp yêu cầu; công tác tổ chức, cán bộ có mặt còn hạn chế; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; công tác vận động quần chúng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; việc tham mưu và thẩm định các loại văn bản trước lúc trình Thường trực Thị ủy đôi lúc chất lượng chưa cao; một số cán bộ, chuyên viên chưa đổi mới phương pháp làm việc, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản của cấp trên, chưa nắm bắt kịp thời tình hình ở cơ sở nên chất lượng tham mưu chưa cao... Qua đó, đồng chí Nguyễn Xuân Ty, thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy mong muốn Đảng bộ và cán bộ, công chức Cơ quan Thị ủy cần có nhiều cố gắng hơn nữa nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của nhiệm kỳ 2010-2015 với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn 09 đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe và có tinh thần trách nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu 05 đồng chí đại diện trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIII.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thị ủy là đơn vị thứ 40/41 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ thị xã, còn Đảng bộ phường Hương Hồ sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 25-26/6/2015.

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.913