Tìm kiếm thông tin
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ 23 (khóa XII) mở rộng
Ngày cập nhật 03/07/2015

Thực hiện Chương trình làm việc của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy năm 2015, vào lúc 8 giờ ngày 30/6/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tổ chức Hội nghị lần thứ 23 (khóa XII) mở rộng với ba nội dung quan trọng đó là: sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2015 mà Thị ủy đề ra. Tổng kết Đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Chấp hành họp phiên nội bộ để bàn công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngay từ đầu năm, toàn thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015; Nghị quyết đã xác định bên cạnh những thuận lợi, còn gặp không ít khó khăn, thách thức; tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp cả về an ninh chính trị và kinh tế, tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng kéo dài... đã tác động đến nước ta nói chung và đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân thị xã; nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, UBND thị xã và sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện đồng thời các nhiệm vụ chính trị đặt ra, nhất là tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015-2020; đã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 20,1% so cùng kỳ năm trước Dịch vụ thương mại tiếp tục được phát triển cả quy mô và chất lượng tăng 22,5%; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng 17,8%, một số sản phẩm chủ yếu như may mặc tăng 20,36%, sản phẩm hóa chất tăng 24,71%, khai khoáng tăng 23,25%, ... Sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2014-2015 tiếp tục được mùa khá toàn diện, năng suất lúa đạt 60,57 tạ/ha, năng suất lạc 26,6 tạ/ha. Tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 570 tỷ đồng, đạt 43,85% kế hoạch cả năm. Tổng thu ngân sách ước 53,779 tỷ đồng, đạt 52,71% dự toán tỉnh giao và 49,78% so chỉ tiêu phấn đấu cả năm. Tập trung các nguồn lực để phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định, xã hội đồng thuận, đoàn kết trong toàn đảng bộ được tăng cường, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Qua kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015 và xu hướng phát triển trong thời gian đến có thể dự báo phần lớn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2015 có thể đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh mặt cơ bản là tích cực, thì triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 6 tháng qua trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và một số chỉ tiêu còn gặp nhiều khó khăn cần phải tập trung các giải pháp đồng bộ mới có thể hoàn thành là: tổng vốn đầu tư toàn xã hội; thu ngân sách nhà nước, trong đó cần đẩy mạnh thu từ tiền sử dụng đất; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý...

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2010- 2015, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thị xã; là năm có nhiều sự kiện chính trị - xã hội diễn ra, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời chuẩn bị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII và nhiệm vụ kế hoạch 2015 - 2020; vì vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm là rất quan trọng. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Duy Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã đề nghị các đồng chí Thị ủy viên và các đại biểu dự Hội nghị phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình để tham gia thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể, thích hợp nhằm tạo ra những bứt phá mới với tinh thần quyết liệt hơn, nhất là các chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Tạo chuyển biến mới về nhận thức, cách nghĩ, cách làm với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân nhằm đưa nền kinh tế - xã hội thị xã phát triển theo đúng định hướng và bền vững, tạo cơ sở và tiền đề cho các năm tiếp theo.

Hội nghị lần này, Thị ủy tiến hành tổng kết Đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015-2020 để rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau mà trước mắt là để chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII vì vậy, một vấn đề quan trọng của Ban Chấp hành là sẽ tiếp tục bàn công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn An-Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đồng tình với một số tồn tại hạn chế và 04 chỉ tiêu gặp khó khăn và nhấn mạnh những hạn chế trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh năm 2015 và công tác đại hội đảng cấp cơ sở của Ban Chấp hành Đảng bộ để các đồng chí Thị ủy viên cùng các đại biểu tham dự hội nghị lưu tâm trong thảo luận bàn bạc nhằm tìm ra các giải pháp sát, đúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra từ đầu năm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn An nhấn mạnh: nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2015 đang đặt ra cho chúng ta hết sức nặng nề và cấp bách, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải nỗ lực cố gắng hơn nữa, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, thuận lợi khắc phục những khó khăn, thách thức để lãnh đạo đưa kinh tế - xã hội thị xã phát triển đúng định hướng, ổn định quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo điều kiện và tiền đề cho các năm tiếp theo nhằm xây dựng thị xã Hương Trà xứng tầm là đô thị động lực của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận sôi nổi, thể hiện được ý thức, trách nhiệm của mình đóng góp vào sự lãnh đạo của Thị uỷ thực hiện nhiệm vụ chính trị đặt ra trên địa bàn thị xã. Trong thảo luận, các đồng chí đã cơ bản nhất trí cao với những nội dung của các Báo cáo và Tờ trình của Ban Thường vụ trình trước Hội nghị; nhất trí cao với việc đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết của Thị ủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm 2015; bổ sung những nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Thị ủy đã đề ra trong năm 2015; đồng thời đã có nhiều ý kiến tham gia vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị uỷ trong công tác tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Thị uỷ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến của các đồng chí trong Ban Chấp hành, của đại biểu để để chỉ đạo các cấp, các ngành thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy đã tặng giấy khen cho 07 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020: Đảng bộ các xã, phường Hương Vinh, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Xuân, Tứ Hạ; Đảng bộ Chi cục Thuế và Trường THPT Đặng Huy Trứ.

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 37