Tìm kiếm thông tin
Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc của Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 25/02/2021
Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Thi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 3.979