Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết phân bổ người ứng cử và số đại biểu, danh sách đại biểu chính thức được bầu theo từng đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 28/04/2021
Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Thi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.180