Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Trà: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày cập nhật 14/05/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Hiện nay, các cơ quan, ban, ngành, địa phương của thị xã Hương Trà đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai với các hoạt động phục vụ công tác bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế; tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Về các xã, phường của thị xã Hương Trà trong những ngày này, mới cảm nhận được không khí khẩn trương chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ấn tượng đậm nét đó là trên các con đường trung tâm dẫn đến các thôn, TDP đỏ rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô áp phích tuyên truyền bầu cử, hay trên hệ thống truyền thanh của thị xã, các xã, phường, thời lượng tuyên truyền  nội dung về bầu cử được tăng cường.

 Ông Nguyễn Văn Úy – Giám đốc trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao thị xã Hương Trà cho biết: Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cụ thể như: Tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tuyên truyền bằng xe lưu động. Đến nay, đã đầu tư làm mới 6 cụm pa nô lớn tại khu vực trung tâm phường Tứ Hạ,  4 băng rôn và 110 cờ thả dọc theo tuyến Quốc  lộ 1A qua trung tâm thị xã. Cùng với tuyên truyền, cổ động trực quan, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh được chú trọng, Đài truyền thanh của Trung tâm đã chú trọng xây dựng  các chuyên đề, chuyên mục, các bản tin, phóng sự đảm bảo chất lượng, phản ánh kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về tổ chức bầu cử; không khí chuẩn bị bầu cử; tâm tư, tình cảm của người dân với  ngày hội lớn, ngày toàn dân tham gia bầu cử để lựa chọn các đại biểu đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước là Quốc hội và HĐND các cấp.

Đặc biệt, để công tác tuyên truyền về bầu cử đạt hiệu quả cao, thời gian qua, UBMTTQVN thị xã Hương Trà, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026,  đồng thời tiến hành niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên tại các địa điểm thuận lợi, phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi, nắm bắt. Nhờ vậy, người dân đã nắm rõ và hiểu hơn về luật bầu cử cũng như trách nhiệm của công dân khi tham gia bầu cử.

Hiện nay, các địa phương trong toàn thị xã đang tiến hành hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND thị xã và các xã, phường, thông qua chương trình hành động của mình. Đài Truyền thanh thị xã và các xã, phường  tiếp tục tuyên truyền với tần suất cao hơn về công tác tổ chức tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để vận động bầu cử, về công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới của các tổ chức bầu cử. Giới thiệu chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.  Một trong những nội dung tuyên truyền được Đài truyền thanh thị xã chú trọng đó  là:  Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử; bám sát nội dung, tiến độ triển khai công tác bầu cử ở địa phương; tuyên truyền, vận động  các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử; tập hợp, phản ánh tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền và Ủy ban bầu cử. Đồng thời, phản ánh rõ nét không khí phấn khởi, sự tin tưởng và ý thức trách nhiệm của cử tri và Nhân dân Hương Trà trong quá trình chuẩn bị bầu cử, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2021 của địa phương.

Ông Lê Hồng Thắng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch UBBC thị xã cho biết: “Ủy ban bầu cử thị xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống Đài truyền thanh thị xã và các xã, phường, qua đó đã tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn của đại biểu, các văn bản hướng dẫn của cấp trên liên quan trực tiếp đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giúp người dân, cử tri nắm bắt được ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra vào ngày 23/5 sắp tới, thực sự là ngày hội của toàn dân trong việc lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình để bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước là Quốc hội và HĐND các cấp.

Có thể nói, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng cùng với sự chuẩn bị chu đáo của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao cũng như Mặt trận tổ quốc các cấp, đặc biệt là sự quan tâm và tin tưởng của cử tri, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã Hương Trà sẽ thành công tốt đẹp.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.421