Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 07/06/2021

Ngày 02/6/2021, Ủy ban bầu cử thị xã đã ban hành Nghị quyết số 56/NQ-UBBC về Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Thi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 33.050