Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Hương Trà khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày cập nhật 28/06/2021

Vừa qua, HĐND thị xã Hương Trà khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp, có ông Cái Vĩnh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường Trực HĐND tỉnh.

 

Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã trao Giấy chứng nhận Đại biểu HĐND thị xã Hương Trà khóa VII cho 32 đại biểu. Các đại biểu HĐND thị xã Hương Trà khóa VII đã bầu ông Nguyễn Tài Tuệ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND thị xã; Ông Châu Viết Thành tái cử Chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp đó Chủ tịch HĐND thị xã cũng đã thông qua tờ trình giới thiệu để HĐND thị xã bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp đó, Kỳ họp cũng đã bỏ phiếu bầu ông Hà Văn Tuấn tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã; ông Nguyễn Duy Hùng và ông Đỗ Ngọc An tiếp tục tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã và bầu các chức danh Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 14 người; Hội thẩm nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 15 người.

Sau công tác bầu các chức danh chủ chốt, HĐND thị xã đã nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Hương Trà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thị xã. Thông qua các nội dung UBND thị xã trình về Quy hoạch và đầu tư công trung hạn. Dịp này, UBND thị xã cũng đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 1.860