Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các ngành để giải quyết các vướng mắc liên quan hồ sơ tuyến điện 500Kv tại xã Hương Thọ
Ngày cập nhật 24/03/2020

Ngày 14 tháng 3 năm 2020, tại Văn phòng HĐND&UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì làm việc để giải quyết các vướng mắc liên quan hồ sơ tuyến điện 500Kv.  

 

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đặt vấn đề nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1.Về tuyến diện 500KV tại xã Hương Thọ:

+ Đối với trường hợp ông Mai Văn Xuân: Thống nhất việc điều chỉnh hồ sơ liên quan ranh giới, phạm vi GPMB  theo đề xuất của UBND xã Hương Thọ tại cuộc họp.

+ Đối với trường hợp ông Huỳnh Văn Tuấn, Lê Ngọc Qúy, Lê Ngọc Quyền: Trước mắt, UBND xã Hương Thọ chủ trì, phối hợp với Ban QLDA các công trình điện miền Trung tổ chức vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng, báo cáo UBND thị xã trước ngày 20/3/2020.

+ Đối với trường hợp Ông Lê Tý: UBND xã Hương Thọ rà soát, xác định lại ranh giới, tiến hành xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, phần diện tích không bị chồng lấn củng cố hồ sơ để trình thẩm định điều kiện bồi thường.

UBND xã Hương Thọ rà soát, đối chiếu lại các cơ sở dữ liệu địa chính, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình đảm bảo theo quy định pháp luật.

Đối với những trường hợp cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi, hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định điều kiện bồi thường.

2. Ban QLDA các công trình điện miền Trung, cung cấp toàn bộ hồ sơ địa chính (đối với những trường hợp đủ điều kiện), gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất trước ngày 17/3/2020 để trình thẩm định điều kiện bồi thường.

3. Giao trách nhiệm Trung tâm Phát triển quỹ đất đôn đốc UBND các xã, phường khẩn trương nộp hồ sơ xác nhận nguồn gốc sử dụng đất theo Thông báo kết luận số 901/TB-UBND ngày 12/3/2020 của UBND thị xã, báo cáo về UBND thị xã trước ngày 17/3/2020.

4. Liên quan đến Dự án tuyến điện Đường dây 220Kv: giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã hướng dẫn ông Mai Văn Ẩn lập thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND thị xã), hoàn thành và báo cáo UBND thị xã tình hình thực hiện trước ngày 20/3/2020.

 

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.722