Tìm kiếm thông tin
Tăng cường phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hại lúa vụ Đông Xuân 2019- 2020
Ngày cập nhật 24/03/2020

Hiện nay bệnh đạo ôn cổ bông gây hại rải rác trên diện tích lúa đang trổ, nơi cao 1-3%; bệnh lem lép hạt gây hại tỷ lệ 3- 5%, nơi cao 7-10%, nhất là trên chân ruộng đất cát pha, có tầng canh tác mỏng, gieo sạ dày, bón phân không cân đối, phòng bệnh chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Do điều kiện thời tiết nắng ấm, đêm và sáng có sương mù, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch, thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt lúa phát sinh gây hại trên diện rộng nếu không tích cực chỉ đạo phòng bệnh đúng thời điểm khi lúa bắt đầu trổ để hạn chế nấm xâm nhiễm và gây hại. Nếu phun phòng không đúng thời điểm, không đúng loại thuốc bệnh gây hại ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2019-2020.

 

Ngày 20 tháng 03 năm 2020,  Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế đã công văn số 448/SNNPTNT-TTBVTV về việc chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt hại lúa vụ Đông Xuân 2019- 2020, để chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt lúa, bảo vệ năng suất, sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2019- 2020, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường, các HTXNN, các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1/ UBND các xã, phường, các HTXNN:

- Chỉ đạo bà con nông dân phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông kết hợp phòng bệnh lem lép hạt lúa khi trổ vè thưa (trổ 3-5%) và sau khi lúa trổ xong (sau phun lần 1: 7- 10 ngày tùy theo giống lúa) theo Thông báo hướng dẫn số 63/TB-TTDVNN ngày 16/3/2020 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

- Chỉ đạo phun phòng trừ bệnh khô vằn khi bệnh mới xuất hiện; phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ đối với những ruộng có mật độ sâu cao,…

- Đối với diện tích lúa đang làm đòng chuẩn bị trổ đang nhiễm bệnh đốm nâu, gạch nâu, nhất là trên các vùng có tầng canh tác mỏng, đất cát pha, vùng ruộng nhiễm chua phèn,… cần phun bổ sung các loại phân bón lá siêu Kali để thúc đẩy quá trình trổ thoát, cung cấp dinh dưỡng cho quá trình trổ bông, hình thành và phát triển hạt được thuận lợi.

2/ Phòng kinh tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo, theo dõi diễn biến thời tiết chẽ, chỉ đạo hướng dẫn nông dân phòng bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt lúa đúng thời điểm, đúng loại thuốc để ngăn chăn nấm bệnh xâm nhiễm gây hại trong quá trình lúa trổ kịp thời, hiệu quả.

- Phòng Kinh tế hướng dẫn, đốc thúc các địa phương nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tích trữ nước để chủ động cung cấp nguồn nước, không để ruộng bị khô nước giai đoạn lúa trổ-chín; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, máy móc để xử lý kịp thời khi thời tiết xấu xảy ra bất thường nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai.

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao tăng cường tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt lúa và các đối tượng sinh vật gây hại khác có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 để nông dân chủ động phòng trừ.

 

Hoài Nam - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.643