Tìm kiếm thông tin
Kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2021)
Ngày cập nhật 07/05/2021

Vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, cách đây 67 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giáng một đòn quyết liệt làm tan rã hoàn toàn đội quân viễn chinh xâm lược Pháp tại trận đánh Điện Biên Phủ, gây chấn động địa cầu, vang dội khắp năm châu; kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp cứu nước vĩ đại của nhân dân ta. Hơn nữa thế kỷ đã trôi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân ta vẫn còn vang vọng mãi trong mỗi trái tim của nhân loại, mỗi trái tim của những con người yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa, tự do và công lý. Kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhìn lại quá trình lịch sử của dân tộc ta và của nhân loại qua hơn nữa thế kỷ chúng ta càng thấy ý nghĩa vô cùng to lớn và sâu sắc.

 

Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại đã khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân, lòng quyết tâm của cả dân tộc, biến cả nước thành chiến trường, tất cả mọi vùng miền của Tổ quốc đều tham gia chia lửa, góp sức cùng Điện Biên Phủ. Những năm tháng sôi sục đó, chiến trường Bình Trị Thiên nói chung và nhân dân Thừa Thiên Huế trong đó có quân và dân Hương Trà nói riêng đã nổ lực vươn mình đóng góp công sức, của cải cùng với Mặt trận Điện Biên Phủ. Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một chiến trường địch hậu, chiến trường phối hợp, góp phần quan trọng vào sự thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Tiếp tục phát huy tinh thần bất khuất 30 năm chống đế quốc pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân Hương Trà cũng đã giành được những thắng lợi quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển của thị xã trong những năm tiếp theo. Qua hơn 46 năm từ sau ngày quê hương được giải phóng tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức song có thể khẳng định rằng tổng quan bức tranh kinh tế - xã hội của thị xã có những thay đổi to lớn. Triển vọng của công cuộc đổi mới là lòng tự hào, niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân thị xã Hương Trà.

Ngày nay, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ chúng ta hãy nêu cao lòng yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, tự tôn dân tộc, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua thách thức, phát huy tinh thần cách mạng, dám nghĩ, dám làm, làm nên một “Điện Biên Phủ” mới trong sự nghiệp đổi mới. Mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức cần có những nỗ lực vượt bậc, lập nên những thành tích mới, những Điện Biên Phủ lớn, nhỏ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, quốc phòng an ninh…

Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, các lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Hương Trà không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chặt chẽ về tổ chức, nghiêm minh về kỷ luật, có nếp sống chính quy trong mọi hoạt động, nâng cao trình độ, kỹ năng, chiến thuật, nghiệp vụ, chủ động xử lý tốt mọi tình huống xảy ra; tăng cường đoàn kết nhất trí, gắn bó với nhân dân; không ngừng rèn luyện đạo đức, có lối sống văn hóa, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại xâm lược của kẻ thù, xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

          Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ tức là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng củng cố và nâng cao sức mạnh của tập thể, của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bài học sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cuộc kháng chiến toàn dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã cho chúng ta thấy vai trò cực kỳ quan trọng của khối đại đoàn kết. Ngày nay, sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của toàn dân. Chúng ta cần phải luôn nêu cao tinh thần dân tộc. Muốn vậy cần phải không ngừng mở rộng dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tránh tình trạng dân chủ hình thức, tạo nên sự nhất trí giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Thực hiện dân chủ đi đôi với kỷ cương phép nước.

Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ chính là phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghê, đổi mới sáng tạo để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thị xã Hương Trà ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV.

Tinh thần Điện Biên Phủ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.365
Truy câp hiện tại 1.120