Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã
Ngày cập nhật 12/09/2021

Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã Hương Trà lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

 

Nhằm giúp cán bộ Hội chủ chốt trên địa bàn thị xã hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã Hương Trà lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết số 15/NQ-BCH của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam về chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, sáng ngày 10/9/2021, Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết cho 20 chị là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường và Hội Phụ nữ Công an.

Qua Hội nghị đã giúp các chị cán bộ Hội chủ chốt năm được các vấn đề cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, từ đó tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp để vận dụng sáng tạo Nghị quyết trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo phụ nữ.

Hồng Hạnh - Hội LHPN thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 4.152