Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 07, Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 20/11/2023

Ngày 09/11, HĐND thị xã Hương Trà khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 07 nhằm xem xét, thảo luận và quyết định việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 bầu và bàn một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hà Văn Tuấn - TUV, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Trà; đồng chí Châu Viết Thành - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hương Trà đồng chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND thị xã Hương Trà khoá VII bầu, đa số đều có kết quả tín nhiệm cao chiếm ưu thế, không có người nào có 2/3 số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã được nghe, xem xét và cho ý kiến 5 tờ trình, 5 báo cáo thẩm tra của UBND thị xã và HĐND về một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024; phương án bố trí nguồn vốn kết dư sử dụng đất còn lại chưa phân bổ từ các năm trước chuyển sang năm 2023 (lần 2);…

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND thị xã đã biểu quyết thống nhất thông qua 7 nghị quyết gồm: Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Kinh tế tập thể Hợp tác xã giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết về việc về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (Trường THCS Lê Thuyết, xã Bình Thành); Nghị quyết về việc về phương án bố trí nguồn vốn kết dư sử dụng đất còn lại chưa phân bổ từ các năm trước chuyển sang năm 2023 (lần 2); Nghị quyết về việc về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (lần 02).

Đồng chí Hà Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Trà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Hà Văn Tuấn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Trà đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND thị xã quyết nghị đảm bảo đúng tiến độ nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển; Hai ban của HĐND thị xã, các đại biểu HĐND thị xã, UBMTTQVN tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND thị xã. Các đại biểu HĐND thị xã nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh kịp thời những kiến nghị với HĐND thị xã và các cơ quan hữu quan. Tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Ngọc Minh - Trung tâm VHTT&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 568