Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Công tác cải cách hành chính luôn được tập thể lãnh đạo phường Hương Xuân quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện, theo đó, trong quý III/2018 phường đã thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn phường từ nay đến năm 2020.  
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường Hương Xuân tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả với chất lượng ngày càng được nâng cao với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của công dân, tổ chức.  
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 234/TB-UBND ngày 31/8/2018 về việc thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ngày 04/9/2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Công văn số 2072/UBND-NC  về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà có ý kiến như sau:  
Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thông báo số 234/TB-UBND về việc thông báo thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
Ngày 25/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh, nội dung Chỉ thị như sau:  
1.Phạm vi điều chỉnh: Quy định cơ chế phối hợp thực hiện hiện liên thông và trách nhiệm cụ thể các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 27/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019 Nội dung Quyết định: Xem file đính kèm  
Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 17/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế  
UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số:1766  /KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thong qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thị xã Hương Trà theo kế hoạch:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.713.782
Truy câp hiện tại 450