Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Ngày 26-06-2018, tại hội trường nhà văn hóa xã Hương Phong, Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Trà cùng phối hợp với UBND xã Hương Phong tiến hành hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Sáng ngày 21/6/2018 tại Hội trường UBND phường Hương Văn, Đoàn kiểm tra công tác thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh do Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh làm Phó đoàn, cùng các đồng chí chuyên viên thuộc Sở Tư pháp, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội và Văn phòng UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại phường Hương Văn.
Nội dung kết quả khảo sát mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ hành chính công: Xem file đính kèm
Ngày 10/5/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 501/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chính sau:
Vừa qua, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính thị xã Hương Trà do đồng chí Phan Đình Thuận- Phó phòng Tư pháp thị xã làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Hương Toàn.  
Ngày 7 tháng 5 năm 2018, Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 883/UBND-CNTT về việc yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; Nhằm tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; phát huy hiệu quả chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin qua môi trường mạng , Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã yêu cầu:
Vào ngày 10/4/2018, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính thị xã Hương Trà đã có buổi làm việc với UBND xã Hương Phong.
Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018; Đoàn Kiểm tra công tác CCHC thị xã thông báo một số vấn đề như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.656.702
Truy câp hiện tại 44