Tìm kiếm thông tin
Kết luận của UBND thị xã về kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại phường Tứ Hạ và các đơn vị, xã phường
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 16/9/2019, UBND thị xã ban hành Thông báo kết luận 2454/TB-UBND Kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại phường Tứ Hạ.

 

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại UBND phường Tứ Hạ, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà kết luận và yêu cầu UBND phường Tứ Hạ thực hiện các công tác như sau:

Thực hiện chế độ Báo cáo về CCHC đúng theo quy định về thời gian, kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và Kế hoạch nâng hạng chỉ số CCHC năm 2019 theo quy định.

Sắp xếp Phòng làm việc của Bộ phận TN&TKQ hiện đại đảm bảo khoa học, sạch sẽ, thông thoáng; Công khai quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định; Thực hiện hướng dẫn công dân, tổ chức theo nguyên tắc đầy đủ một lần bằng văn bản; Đảm bảo 100% TTHC tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại theo quy định. Đối với các hồ sơ giải quyết quá hạn phải thực hiện gia hạn bằng văn bản và xin lỗi công dân theo quy định tại quyết định 3461/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.

Kiện toàn lại Ban Biên tập và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên, tăng cường viết tin tức và đăng tải trên trang thông tin điện tử phường

100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận tại bộ phận 01 cửa phải được quản lý trên phần mềm.

Tất cả cán bộ, công chức của phường thường xuyên đăng nhập vào Trang điều hành tác nghiệp và sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ.

Thường xuyên rà soát và cập nhật kịp thời các quy trình TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Kiến nghị Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị của phường tăng cường vai trò chỉ đạo, giám sát công tác CCHC trong hoạt động của chính quyền.

Chủ tịch UBND phường  tiếp tục tăng cường quản lý, phân công nhiệm vụ và có kiểm tra đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và các công chức chuyên môn.

Căn cứ kết luận này để xây dựng giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và các nội dung yêu cầu nêu trên (hoàn thành trong tháng 10 năm 2019).

Giao trách nhiệm cho Đoàn Kiểm tra và Phòng Nội vụ thị xã tiến hành phúc tra việc khắc phục những tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả phúc tra về UBND thị xã  để theo dõi.

Ngoài ra, UBND thị xã ban hành Thông báo kết luận 2456/TB-UBND  Kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại UBND phường Hương Vân; Thông báo kết luận 2460/TB-UBND Kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại UBND xã Hương Phong; Thông báo kết luận 2457/TB-UBND Kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại UBND xã Hải Dương; Thông báo kết luận 2453/TB-UBND Kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại UBND phường Hương Chữ; Thông báo kết luận 2455/TB-UBND Kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại Đài Truyền thanh thị xã; Thông báo kết luận 2458/TB-UBND  Kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã; Thông báo kết luận 2459/TB-UBND Kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã.  

 

Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.621
Truy câp hiện tại 4.779