Tìm kiếm thông tin
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai
Ngày cập nhật 21/10/2019

Ngày  08  tháng  10  năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2462/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Tại Quyết định số 2462/QĐ-UBND, Uỷ ban nhân dân tỉnh Công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai; cụ thể danh mục các thủ tục hành chính gồm:

1.Thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.

2.Thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh.

3.Thủ tục Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 245