Tìm kiếm thông tin
Thị xã Hương Trà công bố kết quả cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 09/01/2020

Văn phòng HĐND&UBND thị xã dẫn đầu bảng xếp hạng công tác CCHC khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; UBND phường Hương Xuân dẫn đầu bảng xếp hạng công tác CCHC khối các xã, phường năm 2019

 

Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 được công bố tại hội nghị triển khai nhiệm vụ KTXH và QPAN vào sáng ngày 07/01, Văn phòng HĐND&UBND thị xã dẫn đầu bảng xếp hạng công tác CCHC khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã với số điểm đánh giá là 91,67 điểm, xếp loại xuất sắc; UBND phường Hương Xuân dẫn đầu bảng xếp hạng công tác CCHC khối các xã, phường năm 2019 với số điểm đánh giá là 97,59 điểm, xếp loại xuất sắc.

Đứng thứ 02 trong bảng xếp hạng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã thuộc về Phòng Nội vụ với số điểm đánh giá là 90,6 điểm, xếp loại xuất sắc; Phòng LĐ,TB&XH xếp thứ 03 với 83.9 điểm xếp loại Tốt. Trong 18 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã được xếp hạng trong năm 2019 có 2 cơ quan xếp loại xuất sắc, 4 cơ quan xếp loại tốt, 10 cơ quan xếp loại khá và 1 cơ quan xếp loại Trung bình, không có cơ quan xếp loại Yếu.

Đối với khối UBND các xã, phường thì phường Hương Văn được xếp thứ 02 với 93.875 điểm, phường Hương An xếp thứ 03 với 91.26 điểm. Trong số 16 đơn vị cấp xã, phường xếp hạng trong năm 2019 có 4 đơn vị xếp loại xuất sắc, 04 đơn vị xếp loại tốt, 07 đơn vị xếp loại khá, 01 đơn vị xếp loại trung bình, không có đơn vị nào xếp loại Yếu.

Việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính  năm 2019 cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê đầy đủ, có chất lượng về các nội dung CCHC. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện CCHC ngày một hoàn thiện hơn.

            Trong năm 2019, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ KTXH và ANQP năm 2020, ngày 02/01/2020, Sở Nội vụ đã tổ chức công bố kết quả xếp loại CCHC năm 2019, theo đó thị xã Hương Trà xếp thứ 4 toàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Hà Văn Tuấn đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể  và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

Bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã:

 

STT

Đơn vị

Điểm thẩm định

Vị thứ

Xếp loại

1

Văn phòng HĐND&UBND

91,67

1

Xuất sắc

2

Phòng Nội vụ

90.6

2

Xuất sắc

3

Phòng Lao động, thương binh và xã hội

83.9

3

Tốt

4

Phòng Kinh tế

83.67

4

Tốt

5

Phòng Văn hóa và Thông tin

83.5

5

Tốt

6

Phòng Quản lý đô thị

80.59

6

Tốt

7

Phòng Giáo dục và Đào tạo

79.99

7

Khá

8

Ban Quản lý dự án và ĐTXD khu vực

77.11

8

Khá

9

Trung tâm GDNN&GDTX

75.38

9

Khá

10

Phòng Tài chính-Kế hoạch

71

10

Khá

11

Phòng Tư pháp

69.8

11

Khá

12

Thanh tra

69.61

12

Khá

13

Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao

67.98

13

Khá

14

Đội Quy tắc đô thị

66.32

14

Khá

15

Phòng Tài nguyên và Môi trường

66.15

15

Khá

16

Phòng Y tế

65.48

16

Khá

17

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

57.15

17

Trung bình

18

Trung tâm Phát triển quỹ đất

54.39

18

Trung bình

 

Bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 khối các xã, phường:

 

STT

Xã, phường

Điểm thẩm định

Vị thứ

Xếp loại

1

Hương Xuân

97.59

1

Xuất sắc

2

Hương Văn

93.875

2

Xuất sắc

3

Hương An

91.26

3

Xuất sắc

4

Hương Vinh

90.01

4

Xuất sắc

5

Tứ Hạ

87.47

5

Tốt

6

Hương Toàn

84.56

6

Tốt

7

Hương Chữ

81.895

7

Tốt

8

Hương Phong

80.715

8

Tốt

9

Bình Thành

79.13

9

Khá

10

Hương Thọ

76.87

10

Khá

11

Bình Điền

75.5

11

Khá

12

Hồng Tiến

74.025

12

Khá

13

Hương Hồ

73.57

13

Khá

14

Hương Bình

72.115

14

Khá

15

Hải Dương

68.61

15

Khá

16

Hương Vân

60.055

16

Trung bình

 

 

Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 179