Tìm kiếm thông tin
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2020 của xã Hương Toàn
Ngày cập nhật 27/02/2020

Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của thị xã Hương Trà, UBND xã Hương Toàn đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2020 với 25 nhiệm vụ được cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí cụ thể, với mục đích, yêu cầu là tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của công tác CCHC, trong đó lấy “yếu tố con người” với ý thức tự đổi mới, xác định phục vụ cá nhân, tổ chức là mục tiêu cần hướng đến và chủ động đề ra sáng kiến, giải pháp để góp phần thực hiện CCHC là trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong CCHC và được sự hài lòng của người dân.

 

Có được những kết quả đó, phải kể đến những đóng góp không nhỏ của những đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.

Để xã Hương Toàn ngày càng phát triển, công tác CCHC thực sự tạo sự đột phá mạnh mẽ, hơn lúc nào hết đội ngũ cán bộ, công chức cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc với phương châm “làm hết trách nhiệm”. Cùng với đó, có những sáng kiến, cải tiến trong công tác CCHC nhằm giúp rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hành chính để tạo sự tiện lợi, tránh để xảy ra nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân. Bên cạnh đó, luôn lắng nghe ý kiến góp ý của người dân về thái độ phục vụ trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính để có những điều chỉnh kịp thời.

Đồng thời, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Để công tác CCHC của xã Hương Toàn đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới cần thực hiện một số nội dung sau: một là, tăng cường chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện, bám sát các mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính của các cấp; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao; hai là tăng cường kiểm soát chặt chẽ bộ thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính không phù hợp; chuẩn hóa các quy trình nội bộ, quy trình điện tử và thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; ba là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. Bốn là thường xuyên kiểm tra đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra; kịp thời phát hiện và giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

 

Ái Bình - Xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 461