Tìm kiếm thông tin
Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
Ngày cập nhật 09/10/2020

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1815 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 Về việc ban hành các Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 989