Tìm kiếm thông tin
Văn phòng HĐND&UBND thị xã dẫn đầu bảng xếp hạng công tác CCHC khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã năm 2020
Ngày cập nhật 11/01/2021

Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2020 được công bố tại hội nghị triển khai nhiệm vụ KTXH và QPAN vào sáng ngày 07/01, Văn phòng HĐND&UBND thị xã dẫn đầu bảng xếp hạng công tác CCHC khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã với số điểm đánh giá là 97.23 điểm, xếp loại xuất sắc.

 

Đứng thứ 02 trong bảng xếp hạng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã thuộc về Phòng Kinh tế với số điểm đánh giá là 91.48 điểm, xếp loại xuất sắc; Phòng Nội vụ xếp thứ 03 với 90.89 điểm xếp loại Xuất sắc. Trong 18 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã được xếp hạng trong năm 2020 có 3 cơ quan xếp loại xuất sắc, 6 cơ quan xếp loại tốt, 9 cơ quan xếp loại khá, không có cơ quan xếp loại Yếu, loại Trung bình,

Việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính  năm 2020 cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê đầy đủ, có chất lượng về các nội dung CCHC. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện CCHC ngày một hoàn thiện hơn.

 Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Hà Văn Tuấn đã tặng Giấy khen cho 3tập thể  và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020.

Bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2020 khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã:

 

STT

Đơn vị

Tổng điểm đánh giá

Xếp hạng

Xếp loại

1

Văn phòng HĐND&UBND

97.23

1

XUẤT SẮC

2

Phòng Kinh tế

91.48

2

XUẤT SẮC

3

Phòng Nội vụ

90.89

3

XUẤT SẮC

4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

88.74

4

TỐT

5

Phòng Văn hóa và Thông tin

88.46

5

TỐT

6

Phòng Lao động, thương binh và xã hội

87.37

6

TỐT

7

Trung tâm GDNN&GDTX

81.9

7

TỐT

8

Trung tâm Dịch vụ

Nông nghiệp thị xã

81.81

8

TỐT

9

Phòng Tài nguyên và

Môi trường

81

9

TỐT

10

Ban Quản lý dự án và ĐTXD khu vực thị xã

78.79

10

KHÁ

11

Phòng Quản lý đô thị

75.04

11

KHÁ

12

Phòng Tài chính-Kế hoạch

74.54

12

KHÁ

13

Thanh tra

73.98

13

KHÁ

14

Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao

71.74

14

KHÁ

15

Đội Quy tắc đô thị

71.15

15

KHÁ

16

Phòng Tư pháp

70.97

16

KHÁ

17

Trung tâm Phát triển quỹ đất

68.49

17

KHÁ

18

Phòng Y tế

67.52

18

KHÁ

 

 

Phan Hoàng Minh - Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.715
Truy câp hiện tại 1.166