Tìm kiếm thông tin
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi
Ngày cập nhật 27/03/2021

Ngày 23 tháng 3  năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 621 /QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 57