Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thủ tục hành chính mới được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/05/2021

Ngày 13 tháng 5 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã Công bố thủ tục hành chính mới được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh.

 

Theo Quyết định này, có 05 thủ tục hành hành chính mới được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Bích Ngọc - Phòng Thanh Tra
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.565