Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường chấn chỉnh tình trạng nộp và nhận kết quả các thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 21/05/2021

Qua theo dõi hiện nay vẫn còn xảy ra tình trạng một số cá nhân thực hiện nộp thay và nhận thay kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai được giao dịch tại Trung tâm hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, phường. Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên và đảm bảo thực hiện đúng theo quy định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thị xã yêu cầu Trung tâm hành chính công thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện một số nội dung như sau:

 

1. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

2. Tăng cường chấn chỉnh tình trạng nộp và nhận thay kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, hướng dẫn tổ chức, công dân giao dịch chính chủ khi nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận một cửa hiện đại các xã, phường; trường hợp được ủy quyền giao dịch thay thì kèm theo Hợp đồng ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực theo đúng quy định.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường không chứng thực Hợp đồng ủy quyền của tổ chức, công dân cho cán bộ, công chức cấp xã nhằm hạn chế tình trạng cán bộ công chức giao dịch thay cho tổ chức, công dân trong giờ hành chính.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.403