Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai các giải pháp thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến tại các TT HCC huyện, thị xã, phường trên địa bàn tỉnh T-T-Huế
Ngày cập nhật 27/05/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 131/NHCTVN-CNTTH ngày 05/05/2021 về việc triển khai các giải pháp thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến tại các Trung tâm Hành chính công huyện, thị xã, phường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ngân hàng nhà nước thông báo đến các Ngân hàng Thương mại triển khai rộng rãi chủ trương của tỉnh về thanh toán trên dịch vụ công trực tuyến, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức tại Trung tâm hành chính công cấp huyện để tăng tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng trong công tác triển khai đẩy mạnh các phương thức thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công không dùng tiền mặt (cụ thể: chuyển khoản, thanh toán qua mã QR code, trực tuyến) đến Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.259