Tìm kiếm thông tin
Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ hành chính công (Từ ngày 03/4/2021 – 03/6/2021)
Ngày cập nhật 17/06/2021

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính. Nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân từ đó để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Trung tâm hành chính công thị xã Hương Trà đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ công; từ ngày 03/4/2021 đến ngày 03/6/2021 đã khảo sát 2123 phiếu, kết quả khảo sát như sau:

I. Đối với Trung tâm hành chính công:

1. Về nơi tiếp đón:

+ Rất hài lòng: 2396/2547 phiếu, đạt tỷ lệ 94.1 %.

+ Hài lòng: 151/2547 phiếu, đạt tỷ lệ 5.9 %.

+ Không hài lòng: 0 phiếu.

2. Thái độ phục vụ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính:

+ Rất hài lòng: 2366/2547 phiếu, đạt tỷ lệ 92.9 %.

+ Hài lòng: 181/2547 phiếu, đạt tỷ lệ 7.1%.

+ Không hài lòng: 0 phiếu.

II. Thái độ phục vụ của công chức Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công

 

STT

Họ và tên

Số
lượng
phiếu

Rất hài lòng (%)

Hài lòng (%)

Không hài lòng
 (%)

1

Hồ Xuân Bảo

1104

82.2

17.8

0

2

Nguyễn Tấn Lâm

214

96.5

3.5

0

3

Văn Thị Thu Thảo

138

100

0

0

4

Nguyễn Thành Lợi

751

100

0

0

5

Phan Văn Sơn

168

100

0

0

6

Bùi Thị Hải Đăng

172

100

0

0

 

III. Thời gian xử lý và hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

STT

Lĩnh vực

Số
lượng
phiếu

Đúng hẹn (%)

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được (%)

Không đúng hẹn
 (%)

1

Đất đai

1104

76.6

7

16.4

2

Xây dựng và đô thị

214

88.8

10

1.2

3

Tư pháp

138

97.9

2.1

0

4

Thuế

751

94

6

0

5

Tài chính kế hoạch và đầu tư

168

85.7

11.4

2.9

6

Tài nguyên và môi trường; Giáo dục; Lao động thương binh và xã hội; Nội vụ

172

93.7

4.7

1.6

 

 IV. Hồ sơ thủ tục hành chính

STT

Lĩnh vực

Số
lượng
phiếu

Đơn giản

(%)

Cần giảm giấy tờ (%)

Phức tạp
 (%)

1

Đất đai

1104

91.7

3

5,3

2

Xây dựng và đô thị

214

100

0

0

3

Tư pháp

138

100

0

0

4

Thuế

751

100

0

0

5

Tài chính kế hoạch và đầu tư

168

100

0

0

6

Nội vụ

6

100

0

0

7

Giáo dục

4

100

0

0

8

Lao động, thương binh và xã hội

149

100

0

0

9

Tài nguyên – môi trường

3

100

0

0

 

Trung tâm hành chính công thị xã Hương Trà thông báo kết quả đánh giá mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để công dân và tổ chức trên địa bàn biết .

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 3.049