Tìm kiếm thông tin
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 17/06/2021

Ngày 04/6/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Bê - KT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 23