Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng Khách hàng về dịch vụ hành chính công (từ ngày 04/6/2021 – 01/9/2021)
Ngày cập nhật 06/09/2021

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính. Nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân từ đó để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trung tâm hành chính công thị xã Hương Trà đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ công; từ ngày 04/6/2021 đến ngày 01/9/2021 đã khảo sát 2123 phiếu, kết quả khảo sát như sau:

I. Đối với Trung tâm hành chính công:

1. Về nơi tiếp đón:

+ Rất hài lòng: 2313/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 96.3 %.

+ Hài lòng: 89/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 3.7 %.

+ Không hài lòng: 0 phiếu.

2. Thái độ phục vụ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính:

+ Rất hài lòng: 2281/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 95 %.

+ Hài lòng: 121/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 5 %.

+ Không hài lòng: 0 phiếu.

II. Thái độ phục vụ của công chức Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công

 

STT

Họ và tên

Số
lượng
phiếu

Rất hài lòng (%)

Hài lòng (%)

Không hài lòng
 (%)

1

Hồ Xuân Bảo

1834

84,3

15,7

0

2

Nguyễn Tấn Lâm

143

87,6

12,4

0

3

Văn Thị Thu Thảo

48

98,2

1,8

0

4

Phan Văn Sơn

149

96,1

3,9

0

5

Bùi Thị Hải Đăng

228

97,4

2,6

0

 

III. Thời gian xử lý và hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

STT

Lĩnh vực

Số
lượng
phiếu

Đúng hẹn (%)

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được (%)

Không đúng hẹn
 (%)

1

Đất đai

1834

84,1

7,1

8,8

2

Xây dựng và đô thị

143

81,8

11,6

6,6

3

Tư pháp

48

97,9

0

0

4

Tài chính kế hoạch và đầu tư

149

100

0

0

5

Tài nguyên và môi trường; Giáo dục; Lao động thương binh và xã hội; Nội vụ

228

96

2,3

1,7

 

 IV. Hồ sơ thủ tục hành chính

STT

Lĩnh vực

Số
lượng
phiếu

Đơn giản

(%)

Cần giảm giấy tờ (%)

Phức tạp
 (%)

1

Đất đai

1834

92,6

2,1

5,3

2

Xây dựng và đô thị

143

100

0

0

3

Tư pháp

48

100

0

0

4

Tài chính kế hoạch và đầu tư

149

100

0

0

5

Nội vụ

4

100

0

0

6

Giáo dục

12

100

0

0

7

Lao động, thương binh và xã hội

102

100

0

0

8

Tài nguyên – môi trường

107

100

0

0

Trung tâm hành chính công thị xã Hương Trà thông báo kết quả đánh giá mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để công dân và tổ chức trên địa bàn biết ./.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.246