Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn
Ngày cập nhật 09/09/2021
Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 5.542