Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm Hành chính công - bước đột phá mạnh mẽ về thủ tục hành chính trong nền hành chính nhà nước
Ngày cập nhật 14/09/2021

Việc triển khai, xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công là quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện bước đột phá quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước của tỉnh, trong đó trọng tâm là nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, thông minh, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

 

Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Trà được thành lập trên cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã. Theo đó, Trung tâm Hành chính công là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

 Cơ sở vật chất của trung tâm được đầu tư đồng bộ và hiện đại, khu vực kê khai thủ tục, hệ thống máy tính, các ki-ốt lấy số thứ tự, tra cứu thông tin; được trang bị hệ thống phần mềm một cửa điện tử, hệ thống thông tin hướng dẫn, màn hình cảm ứng tra cứu TTHC, phủ sóng wifi và nhiều dịch vụ tiện ích miễn phí khác nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Đặc biệt, với việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, thống nhất trong giải quyết TTHC, trung tâm thực hiện tốt vai trò của mình là đầu mối xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm xử lý TTHC đến các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm kết nối việc quản lý hồ sơ từ trung tâm về các sở, ngành và ngược lại. Bên cạnh đó, hệ thống này còn cho phép công dân, doanh nghiệp đánh giá trực tiếp thái độ phục vụ của công chức tại Trung tâm Hành chính công, qua đó tăng tính minh bạch, hạn chế tiêu cực trong giải quyết các TTHC.

Trước đó, trên địa bàn toàn thị xã đã triển khai việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, góp phần khắc phục được tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh và giảm được phiền hà, tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động, việc tổ chức giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị đã nảy sinh những bất cập, hạn chế, không đáp ứng đủ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua khảo sát, đánh giá cho thấy, mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC chưa cao, vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, nhiều ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân không được giải quyết triệt để. Vì vậy, việc thành lập và đưa Trung tâm Hành chính công thị xã đi vào hoạt động sẽ kiểm soát được một cách toàn diện, bao quát việc giải quyết TTHC của các phòng, ban, ngành thị xã. Việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp của các phòng, ban, ngành sẽ được trung tâm theo dõi chặt chẽ. Nếu hồ sơ, thủ tục bị giải quyết quá hạn thì các phòng, ban, ngành trực tiếp giải quyết TTHC phải công khai xin lỗi các tổ chức, cá nhân và có văn bản giải trình với UBND thị xã. Đây được xem là cách làm mới trong việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông, hướng tới nền hành chính phục vụ; chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân, thể hiện tính chuyên nghiệp trong hoạt động, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao năng lực, trách nhiệm của công chức chuyên môn về kỹ năng và thái độ phục vụ nhân dân, thay đổi tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, công chức; bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong cách thức tiếp nhận dịch vụ công; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC; tăng cường cơ chế giám sát và tự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức, góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước.

Việc đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động chính thức đang là tiền đề quan trọng tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính. Với phương châm “Công khai, minh bạch, chính xác, hiệu quả”, cải cách hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để góp phần nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành của các cấp, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, tạo sự thuận lợi cao nhất cho tổ chức, công dân.

Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước. Vì vậy, sự ra đời của Trung tâm Hành chính công có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch; nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước và tổ chức, công dân, hướng tới một nền hành chính Nhà nước hiện đại.

Văn Thu Thảo-Phòng TP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 5.560