Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công thị xã quý III năm 2021
Ngày cập nhật 28/09/2021

I. Kết quả hoạt động

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công từ ngày 01/01/2021 đến ngày 17/9/2021.

Trung tâm hành chính công bố trí, sắp xếp trong tổng số biên chế được giao đảm bảo hoạt động của Trung tâm đáp ứng yêu cầu 100% TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công. Đến nay, Trung tâm hành chính công tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ thuộc 10 cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thuộc 19 lĩnh vực. Cụ thể như sau:

 

STT

Lĩnh vực

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Trong hạn

Quá hạn

Trong hạn

Quá hạn

1

Đất đai

5851

4502

746

575

28

2

Tài nguyên và Môi trường

238

172

56

10

0

3

Xây dựng và đô thị

585

498

77

9

1

4

Tư pháp

248

239

9

0

0

5

Tài chính, kế hoạch
 và đầu tư

352

331

10

11

0

6

Lao động, thương
binh và xã hội

424

400

18

6

0

7

Văn hóa

6

5

1

0

0

8

Nội vụ

20

15

5

0

0

 

Kinh tế

21

18

0

3

0

9

Giáo dục

24

23

1

0

0

10

Đăng ký thuế, khai thuế

2164

2138

6

20

0

Tổng số

9933

8341

929

634

29

 

2. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ hành chính công

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính. Nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân từ đó để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2.1. Đối với Trung tâm hành chính công:

2.1.1. Về nơi tiếp đón:

+ Rất hài lòng: 2313/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 96.3 %.

+ Hài lòng: 89/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 3.7 %.

+ Không hài lòng: 0 phiếu.

2.2.2. Thái độ phục vụ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính:

+ Rất hài lòng: 2281/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 95 %.

+ Hài lòng: 121/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 5 %.

+ Không hài lòng: 0 phiếu.

2.2. Thái độ phục vụ của công chức Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công

STT

Họ và tên

Số
lượng
phiếu

Rất hài lòng (%)

Hài lòng (%)

Không hài lòng
 (%)

1

Hồ Xuân Bảo

1834

84,3

15,7

0

2

Nguyễn Tấn Lâm

143

87,6

12,4

0

3

Văn Thị Thu Thảo

48

98,2

1,8

0

4

Phan Văn Sơn

149

96,1

3,9

0

5

Bùi Thị Hải Đăng

228

97,4

2,6

0

2.3. Thời gian xử lý và hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

STT

Lĩnh vực

Số
lượng
phiếu

Đúng hẹn (%)

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được (%)

Không đúng hẹn
 (%)

1

Đất đai

1834

84,1

7,1

8,8

2

Xây dựng và đô thị

143

81,8

11,6

6,6

3

Tư pháp

48

97,9

0

0

4

Tài chính kế hoạch và đầu tư

149

100

0

0

5

Tài nguyên và môi trường; Giáo dục; Lao động thương binh và xã hội; Nội vụ

228

96

2,3

1,7

2.4. Hồ sơ thủ tục hành chính

STT

Lĩnh vực

Số
lượng
phiếu

Đơn giản

(%)

Cần giảm giấy tờ (%)

Phức tạp
 (%)

1

Đất đai

1834

92,6

2,1

5,3

2

Xây dựng và đô thị

143

100

0

0

3

Tư pháp

48

100

0

0

4

Tài chính kế hoạch và đầu tư

149

100

0

0

5

Nội vụ

4

100

0

0

6

Giáo dục

12

100

0

0

7

Lao động, thương binh và xã hội

102

100

0

0

8

Tài nguyên – môi trường

107

100

0

0

Trên đây là tình hình hoạt động của Trung tâm hành chính công trong quý III năm 2021./.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.062.649
Truy câp hiện tại 1.418