Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC mới ban hành trong trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày cập nhật 14/10/2021
Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.020