Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 02/11/2021
Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.006.142
Truy câp hiện tại 204