Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành trong lĩnh vực kế hoạch tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thôn
Ngày cập nhật 07/01/2022

Uỷ ban nhân dân ban hành Quyết định Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (theo Phụ lục đính kèm).

 

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 946