Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021
Ngày cập nhật 07/01/2022

Ngày 05 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 24 /QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 (có phụ lục kèm theo).

 

TT

Tên đơn vị

Điểm

đánh giá

Vị thứ

Xếp loại

1

Văn phòng UBND tỉnh

97,685

1

Xuất sắc

2

Sở Tư pháp

87,187

2

Tốt

3

Sở Công Thương

85,804

3

Tốt

4

Sở Y tế

85,584

4

Tốt

5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

85,234

5

Tốt

6

Sở Thông tin và Truyền thông

85,162

6

Tốt

7

Sở Nội vụ

85,057

7

Tốt

8

Sở Ngoại vụ

83,838

8

Tốt

9

Sở Du lịch

83,533

9

Tốt

10

Sở Tài chính

83,271

10

Tốt

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

83,226

11

Tốt

12

Sở Xây dựng

83,218

12

Tốt

13

Sở Khoa học và Công nghệ

83,038

13

Tốt

14

Sở Kế hoạch và Đầu tư

83,034

14

Tốt

15

Ban Dân tộc tỉnh

80,696

15

Tốt

16

Sở Giáo dục và Đào tạo

79,455

16

Khá

17

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

79,077

17

Khá

18

Sở Giao thông Vận tải

79,027

18

Khá

19

Sở Văn hóa và Thể thao

73,663

19

Khá

20

Thanh tra tỉnh

73,559

20

Khá

21

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh

73,475

21

Khá

 

PHỤ LỤC 2

Bảng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24 /QĐ-UBND  ngày 05 tháng 01 năm 2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

TT

Tên đơn vị

Điểm

đánh giá

Vị thứ

Xếp loại

1

UBND thị xã Hương Trà

87,170

1

Tốt

2

UBND thành phố Huế

84,186

2

Tốt

3

UBND huyện Nam Đông

83,847

3

Tốt

4

UBND huyện A Lưới

83,524

4

Tốt

5

UBND thị xã Hương Thủy

83,365

5

Tốt

6

UBND huyện Phú Vang

82,242

6

Tốt

7

UBND huyện Phong Điền

81,221

7

Tốt

8

UBND huyện Quảng Điền

80,815

8

Tốt

9

UBND huyện Phú Lộc

80,707

9

Tốt

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.785
Truy câp hiện tại 489