Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục thủ tục hành chính mới ban trong lĩnh vực Việc làm về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 13/05/2022

UBND tỉnh ban hành Quyết định Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Phụ lục danh mục thủ tục hành chính kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.847