Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày cập nhật 18/05/2022

Ngày 10/5 năm 2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Theo đó, bổ sung mới thủ tục Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thuộc thẩm quyền cấp Trung ương và địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Bãi bỏ các quyết định: Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/6/2020 và Quyết định số 1628/QĐ-BTTTT ngày 24/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 6.222