Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định 584/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày cập nhật 18/05/2022

Ngày 09/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-BGTVT công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

 

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy/định của pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1041/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 6.010